pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
В проучването за Интегрирания план се открояват 3 проблема на Пазарджик - безработица, икономическо развитие и паркиране
pamedia , четвъртък 13 септември 2012 - 17:04:20 // коментари: 0


Почти 90%  от жителите на Пазарджик определят като основен проблем,  пред който е изправен градът – безработицата. Това сочат резултатите от проучването, осъществено от Обединението, което спечели обществената поръчка за изготвяне на  Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020г.
Следващите по значимост проблеми, които посочват интервюираните са икономическото развитие, недостатъчният брой места за паркиране, корупцията и наркоманията.
Почти 2/3 от жителите посочват, че през последните години положението в общината се променя в
положителна насока. Най-високо оценено е състоянието на парковете в града,  а най-лошо
състоянието на междублоковите пространства и спортните пространства и съоръжения.
Според гражданите, по-нататъшното развитие на Пазарджик би следвало да продължи в няколко направления:
• Привличане на чужди инвеститори;
• Реконструкция на съществуващи неизползвани или неефективно използвани производствени зони;
• Подобряване на транспортната инфраструктура;
• Подобряване на парковете и зелените площи.

На общественото обсъждане утре от 11.00 часа в Пленарна зала, освен резултатите и анализа от изследването, ще бъдат представени и визията за развитие на Пазарджик до 2020 г., както и предлаганите зони за въздействие.
Всеки желаещ може да изрази своето мнение и виждане по въпросите.
Проектът „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” (ИПГВР) е финансиран по ОП „Регионално развитие”.
Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 1050Време за изпълнение: 0.5239 сек., 0.4498 от тях за заявки.