RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Обществено допитване по Проект „Устойчиво интегрирано развитие на гр. Пазарджик – изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие”

      

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    В рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 по проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, се провежда обществено допитване за определяне на приоритетни проблеми по зони на въздействие и необходими интервенции за решаването им в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Пазарджик за периода 2014-2020 г. Първите етапи от разработването на ИПГВР  обхващаха  изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план на град Пазарджик, разработване на визия за развитието на града до 2020 г. и определяне на зони за въздействие на ИПГВР, формулиране на цели и стратегия на ИПГВР. Предстои да бъдат идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособенатите зони, идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори,   които да бъдат обхванати в процеса на  изпълнение на ИПГВР, изготвени план-график за изпълнение и програма за реализация, бюджет  и индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР. 
Подробна информация за проекта може да бъде намерена на страницата на проекта: http://ipgvr.bggis.com/pazardzhik/en-us/начало.aspx.
Общественото допитване има за цел да събере информация от обществеността относно мнението на заинтересуваните страни за значимите за решаване проблеми по зони за въздействие в града и на тази база да се изготви индикативен списък на интервенции (проекти), които ще бъдат финансирани чрез Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Пазарджик.
В тази връзка ще бъдем благодарни да изкажете Вашето мнение чрез попълването на онлайн въпросник, достъпен на страницата на проекта.
Попълването на въпросника ще бъде възможно до 9 ноември 2012 г. След обработването на събраната информация ще бъдат проведени работни срещи с представители на заинтересуваните страни и фокус групи за конкретизиране на списъка с проекти за финансиране в рамките на ИПГВР. Изготвеният списък с проекти ще бъде представен за публично обсъждане чрез онлайн достъп на страницата на проекта.
Благодарим за изразения интерес и Вашето гражданско мнение.


Тодор Попов
Кмет на Община Пазарджик

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Тази страница е видяна: 1290

 Публикувано от: pamedia на четвъртък 01 ноември 2012 - 07:01:00

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Покана за участие в кръгла маса по проект "Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик - изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие"
Пазарджик вече има готов проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Обществено обсъждане по проект "Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик"
Идентифициране и консултиране на проектни идеи, проекти, възможности за ПЧП в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г
До средата на 2013 г ще е готов проектът за интегриран план на градско развитие на Пазарджик
Община Пазарджик подписа 5 договора по проекта за устойчиво градско развитие
Обществено обсъждане във връзка с реализацията на Общински план за развитие по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“
Обществено обсъждане на проекта на Общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община
Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма на Интегрирания план за градско развитие
Визията си за развитие на Пазарджик до 2020г. ще постави на обществено обсъждане Обединението, разработващо Интегрирания планТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.6015 сек., 0.5186 от тях за заявки.