RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Обществено допитване по Проект „Устойчиво интегрирано развитие на гр. Пазарджик – изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие”

      

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

    В рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 по проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, се провежда обществено допитване за определяне на приоритетни проблеми по зони на въздействие и необходими интервенции за решаването им в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Пазарджик за периода 2014-2020 г. Първите етапи от разработването на ИПГВР  обхващаха  изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план на град Пазарджик, разработване на визия за развитието на града до 2020 г. и определяне на зони за въздействие на ИПГВР, формулиране на цели и стратегия на ИПГВР. Предстои да бъдат идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособенатите зони, идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори,   които да бъдат обхванати в процеса на  изпълнение на ИПГВР, изготвени план-график за изпълнение и програма за реализация, бюджет  и индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР. 
Подробна информация за проекта може да бъде намерена на страницата на проекта: http://ipgvr.bggis.com/pazardzhik/en-us/начало.aspx.
Общественото допитване има за цел да събере информация от обществеността относно мнението на заинтересуваните страни за значимите за решаване проблеми по зони за въздействие в града и на тази база да се изготви индикативен списък на интервенции (проекти), които ще бъдат финансирани чрез Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Пазарджик.
В тази връзка ще бъдем благодарни да изкажете Вашето мнение чрез попълването на онлайн въпросник, достъпен на страницата на проекта.
Попълването на въпросника ще бъде възможно до 9 ноември 2012 г. След обработването на събраната информация ще бъдат проведени работни срещи с представители на заинтересуваните страни и фокус групи за конкретизиране на списъка с проекти за финансиране в рамките на ИПГВР. Изготвеният списък с проекти ще бъде представен за публично обсъждане чрез онлайн достъп на страницата на проекта.
Благодарим за изразения интерес и Вашето гражданско мнение.


Тодор Попов
Кмет на Община Пазарджик

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Тази страница е видяна: 1338

 Публикувано от: pamedia на четвъртък 01 ноември 2012 - 07:01:00

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Покана за участие в кръгла маса по проект "Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик - изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие"
Пазарджик вече има готов проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Обществено обсъждане по проект "Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик"
Идентифициране и консултиране на проектни идеи, проекти, възможности за ПЧП в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г
Обществено обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Велинград
До средата на 2013 г ще е готов проектът за интегриран план на градско развитие на Пазарджик
Община Пазарджик подписа 5 договора по проекта за устойчиво градско развитие
Обществено обсъждане във връзка с реализацията на Общински план за развитие по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“
Обществено обсъждане на проекта на Общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община
Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма на Интегрирания план за градско развитиеТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.7027 сек., 0.6189 от тях за заявки.