RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Покана за участие в кръгла маса по проект "Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик - изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие"
  
Интегриран план за градско развитие - Пазарджик

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 20 юни 2013 година (четвъртък) от 16.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) ще се проведе кръгла маса по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, наименование на проекта „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик за периода 2014-2020 г. (ИПГВР), който да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.
В рамките на обсъждането на краглата маса ще бъде представен Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик. На обсъждането ще бъдат представени включените в плана проекти, в рамките на зоните за въздействие на ИПГВР.
Водени от принципа за най-широко гражданско участие при разработване на стратегически, устройствени и планови документи за бъдещето на града, Ви каним да изразите мнения и коментари относно Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик.
Кръглата маса се организира в рамките на договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/1.4-07/2010/036-U-10, изпълняван от ДЗЗД „Обединение устойчиво развитие за Пазарджик”.
За допълнителна информация – интернет страницата на общината www.pazardjik.bg  и интернет страница на проекта http://ipgvr.bggis.com/pazardzhik/bg-bg/предстоящо.aspx.

С уважение,

ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик                                                                                                 13.06.2013


Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Тази страница е видяна: 1359

 Публикувано от: pamedia на четвъртък 13 юни 2013 - 15:24:57

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Обществено допитване по Проект „Устойчиво интегрирано развитие на гр. Пазарджик – изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие”
Пазарджик вече има готов проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Обществено обсъждане по проект "Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик"
Идентифициране и консултиране на проектни идеи, проекти, възможности за ПЧП в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г
До средата на 2013 г ще е готов проектът за интегриран план на градско развитие на Пазарджик
Обществено обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Велинград
Община Пазарджик подписа 5 договора по проекта за устойчиво градско развитие
Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма на Интегрирания план за градско развитие
Община Пещера разработва План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027г.
Обществено обсъждане във връзка с реализацията на Общински план за развитие по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик“Този сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.6586 сек., 0.5756 от тях за заявки.