ИНСТИТУЦИИ

събота 22 май 2021
събота 22 май 2021 - 20:25:08

Покана за провеждане на официална церемония "Първа копка" в обект "Център за работа с деца на улицата"

Проектът е финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.