venecia1.jpg

Когато говорим за съвременно образование е невъзможно да не засегнем нашумелите в последно време подходи: креативност, критично мислене и „меки умения”. В търсене на начини да развият тези способности у учениците си Елена Ненкова и Елица Бекярова, преподаватели по английски език при ПМГ “К. Величков“, гр. Пазарджик, посетиха двуседмичен структуриран курс на тема „Преподаването в 21 век – обучение, базирано на компетенции, меки умения и креативност“. Обучението се проведе в периода 6.09 - 17.09.2021 година в гр.Флоренция, Италия и е вторият реализиран курс от проекта „Творчески подходи в преподаването” по програмата „Еразъм +”.

По време на двете динамични и изключително полезни седмици, в обучението бяха застъпени различни методи и похвати за мотивиране на учениците и за това как да мислят извън установените рамки. В тази връзка учителят се изявява повече в ролята на ментор и мотиватор, чиято цел е подпомагане на учениците по пътя на тяхното развитие. Става ясно, че ученикът поема все по-голяма отговорност за собственото си обучение и реализация. Учителят съдейства в този процес не като предоставя информация наготово, а остава учениците сами да стигнат до отговорите с помощта на насочващи въпроси и практически задачи. За постигане на добри резултати все по-важно става изграждането на здрава психологическа връзка между учител и ученик, чрез добра комуникация, оказване на съдействие и активно участие в процеса от двете страни. Изключителна роля в този процес играят така наречените в буквален превод „меки умения“. По- правилният превод тук би бил „истински умения“, защото те стоят в основата на онова, от което се нуждае всеки един образован човек днес, а именно: наблюдателност, мотивираност, лидерски умения, умение за изслушване, търпеливост, способност да се разпределя правилно времето си, гъвкавост и адаптивност към непрекъснато променящата се ситуация, емпатия и много други. Ценното в този курс е предоставянето на способи и идеи за развиването на тези умения у учениците, чрез провокиране на мисленето им и поставяне в предизвикателни ситуации.
През настоящата учебна година предстои да бъдат проведени работни срещи, уебинари, в които всичко научено да бъде споделено с колегията, а в часовете по английски език ще бъдат приложени на практика интересни и творчески дейности. Пожелаваме успех на колегите в творческото им начинание.


venecia2.jpg
venecia3.jpg
venecia4.jpg


Loading...