nereg_smetishte_str.jpg

От 1 до 10 октомври Община Стрелча ще проведе кампания за есенно почистване под наслов „Да почистим природата заедно!“.
Всеки жител може да се включи, като събира отпадъците разделно в чували и ги поставя до контейнерите за битов отпадък.Организатори на кампанията са: Общинска администрация Стрелча, Общинско предприятие „БКС и ОИ“ – Стрелча, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НУ „Паисий Хилендарски“, ДГ „Д-р Стайко Стайков“, ТА Трип – Номад Тийм, „Горско Стопанство“ – Стрелча.

Желаещите за участие в почистването на територията на общината могат да се включат на 2 и 3 октомври.

Определените за почистване райони са: източно от гр. Стрелча по трасетата и около туристическите пътеки. От местност Динчов камък до местност Ненчовец към вр. Вълк и черните пътища към с. Кръстевич и местност Пионерски лагер.
Сборният пункт ще е в Базов лагер Стрелча (местност Динчов камък), където участниците в акцията ще могат да паркират колите си и ако остават за двата дни, да разпънат палатки или паркират кемперите си в базовия лагер. Акцията ще се проведе в двата почивни дни – събота 02.10 и неделя 03.10.21 г. от 10:00 ч.

Тъй като отпадъците са разхвърляни основно край пътищата по цялото им протежение, без да са концентрирани на определени места, ще се наложи голяма част от пътя да се извърви пеш.Отпадъците ще бъдат събирани разделно и извозени от „БКС и ОИ“ – Стрелча.

За края на втората седмица от кампанията, на 9 и 10 октомври, са определени следните местности за почистване по трасето на туристическа пътека от „Златното Банче“ до „Жаба могила“ и чешмата при „Влахов дол“, която ще бъде почистена и възстановена.
Начало: 10:00 ч., сборни пунктове са чешмата при „Влахов дол“ и „Златното Банче“. В двата дни, 9 и 10 октомври, ще бъдат обхванати и четирите села в община Стрелча. Местата за почистване и събиране на отпадъци по селата ще се определят по преценка на кметския наместник.

 

 
Loading...