rzi_plaket1.jpg

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров награди с плакет на Министерство на здравеопазването дирекциите в структурата на РЗИ-Пазарджик „Надзор на заразните болести“ и „Обществено здраве“ от Регионалните здравни инспекции в страната.

Плакетът се връчва на служителите от двете дирекции за проявените висока обществена отговорност и значими усилия в провеждането на продължителен засилен противоепидемиологичен надзор, профилактика и здравен контрол, с цел ограничаване разпространението на заболяването COVID-19.
На официалната церемония от страна на РЗИ Пазарджик присъстваха д-р Хюля Шериф – директор на РЗИ Пазарджик, д-р Светлана Михайлова - директор на дирекция „Обществено здраве“ и главен инспектор д-р Иванка Василева - дирекция „Надзор на заразните болести“.


rzi_plaket2.jpg
rzi_plaket3.jpg


Loading...