pe6t_pepel.jpg

Служители на Общинското предприятие „ЧПОИ“ поставиха на възлови места в Пещера кофи за пепел в непосредствена близост до пластмасовите контейнери за битови отпадъци, съобщиха от местната администрация. Общият брой на закупените и доставени такива съдове е 35. Те са с размери 75 Х 75 см. и в тях ще се изхвърлят отпадъците от печките с твърдо гориво през зимния сезон.

Изготвен е график за извозване на събраните сгурия, пепел и жар. Идеята е на кмета на общината Йордан Младенов. С поставянето на специализираните съдове се цели запазването на пластмасовите контейнери и съдове за битови отпадъци. От 3 февруари Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ започна подменянето на остарелите и нефункционални контейнери за битови отпадъци.

В резултат на ниските температури пещерци преминаха към отопление с твърдо гориво в домовете си. Събраната пепел и въглените, вече трябва да се изхвърлят в новите съдове. Използвайте металните контейнери защото няма опасност да прогорят, съветват от местната администрация и поясняват, че така ще се запазят пластмасовите съдове за смет.

 

 

 
Loading...