trfik_pz.jpg

„Не си играй със съдбата им“ е мотото на стартиращата днес информационна кампания от Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пазарджик в партньорство с деветте местни комисии за борба с трафика на хора в страната и НКБТХ. Кампанията е с фокус върху ползването на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик.

От 2007 г. Европейският съюз е определил датата: 18 – и октомври като Европейски ден срещу трафика на хора. Според годишния доклад за трафика на хора на Държавния департамент на САЩ България е сред основните източници на трафик на хора в Европейския съюз. Трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, изключително доходоносно, като същевременно с това причинява огромни разходи за обществото и нанася тежки травми на жертвите му.

В рамките на кампанията е изработен специално видеоклип  https://youtu.be/baO4oGLTQcg с мотото на кампанията в резултат на съвместните усилия на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на EMPACT.

Сексуалната експлоатация продължава да бъде най-преобладаващата цел на трафика на хора в рамките на ЕС.  Не всяко момиче обаче, което проституира, го прави доброволно, а когато клиентът знае това, той се превръща в съучастник в престъпление и неговите постъпки също подлежат на наказание и санкции.   

 Видеоклипът ще се разпространява на територията на страните на произход на жертви на трафик, както и в страните на дестинация

 

 
Loading...