grobishte.jpg

От Бюджетно мероприятие "Обредни дейности" напомнят на гражданите, че съгласно чл. 25 т. 1 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на Общински съвет - Пазарджик, че неплатените гробни места с изтекъл срок на ползване остават на разпореждане на бюджетното мероприятие и ще бъдат предоставяни за ново погребване.
Крайният срок за плащане е 15 декември 2021 година.


Справки и заплащане: на гробищен парк Пазарджик.
Работно време: всеки ден от 8.00 до 17.00 ч.
Тел. 034 48 49 69 ; GSM 0884 311 010

 

 

 
Loading...