izb_k2021.jpg

РИК обяви финалните стойности за избирателната активност в Пазарджик:

С  П  Р  А  В  К  А -  И З Б О Р E Н  Д Е Н  - 14 ноември 2021 г.
ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК - МИР 13
Избори за ПВР 2021
Община Плануван брой секции На 13.11.21г. до 20.00ч. брой секции под охрана До 7,30 часа на 14.11.2021 г. Избирателна активност НС-2021 на 14.11.2021 г   До 20,30 ч. - информация за броя секции: на 14.11.2021 г Към 20,00 часа
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 13.11.2021г на 14.11.2021 г. Към 11,00 часа на 14.11.2021 г Към 16,00 часа
открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували % приключили до 20,00 ч. *неприключили до 20,00 ч. брой гласували %
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14
1 Батак 9 0 2 11 11 11   5 206 827 15,89 1 894 36,38 11   2 490 47,83
2 Белово 12 0 1 13 13 13   7 325 921 12,57 2 294 31,32 13   2 790 38,09
3 Брацигово 16 0 0 16 16 16   7 540 421 5,58 1 497 19,85 16   2 293 30,41
4 Велинград 47 4 1 52 52 52   31 057 2 739 8,82 7 490 24,12 52   11 240 36,19
5 Лесичово 10 0 0 10 10 10   4 217 536 12,71 1 092 25,90 10   1 589 37,68
6 Пазарджик 145 9 3 157 157 157   101 009 7 104 7,03 20 268 20,07 157   30 762 30,45
7 Панагюрище 26 2 0 28 28 28   20 875 1 866 8,94 5 133 24,59 28   7 105 34,04
8 Пещера 26 0 1 27 27 27   18 362 1 451 7,90 3 759 20,47 27   5 094 27,74
9 Ракитово 16 0 1 17 17 17   12 780 931 7,28 1 449 11,34 17   3 686 28,84
10 Септември 30 0 1 31 31 31   21 514 1 772 8,24 4 376 20,34 29 2 5 754 26,75
11 Стрелча 9 0 0 9 9 9   4 095 589 14,38 638 15,58 9   918 22,42
12 Сърница 5 0 2 7 7 7   4 164 569 13,66 1 615 38,78 7   2 479 59,53
ОБЩО МИР 13 351 15 12 378 378 378 0 238 144 19 726 8,28 51 505 21,63 376 2 76 200 32,00
С  П  Р  А  В  К  А -  И З Б О Р E Н  Д Е Н  - 14 ноември 2021 г.
ОБЛАСТ  ПАЗАРДЖИК - МИР 13
Избори за НС 2021
Община Плануван брой секции На 13.11.21г. до 20.00ч. брой секции под охрана До 7,30 часа на 14.11.2021 г. Избирателна активност НС-2021 на 14.11.2021 г   До 20,30 ч. - информация за броя секции: на 14.11.2021 г Към 20,00 часа
постоянни служебни подвижни общо Информация за брой секции: До 10.00 ч. на 13.11.2021г на 14.11.2021 г. Към 11,00 часа на 14.11.2021 г Към 16,00 часа
открити *неоткрити Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували % приключили до 20,00 ч. *неприключили до 20,00 ч. брой гласували %
1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14
1 Батак 9 0 2 11 11 11   5 206 808 15,52 1 873 35,98 11   2 451 47,08
2 Белово 12 0 1 13 13 13   7 325 921 12,57 2 294 31,32 13   2 796 38,17
3 Брацигово 16 0 0 16 16 16   7 540 443 5,88 1 525 20,23 16   2 293 30,41
4 Велинград 47 4 1 52 52 52   31 057 2 873 9,25 7 780 25,05 52   11 378 36,64
5 Лесичово 10 0 0 10 10 10   4 217 529 12,54 1 040 24,66 10   1 563 37,06
6 Пазарджик 145 9 3 157 157 157   101 009 7 290 7,22 20 305 20,10 157   30 491 30,19
7 Панагюрище 26 2 0 28 28 28   20 875 1 876 8,99 5 181 24,82 28   6 990 33,49
8 Пещера 26 0 1 27 27 27   18 362 1 443 7,86 3 734 20,34 27   5 068 27,60
9 Ракитово 16 0 1 17 17 17   12 780 924 7,23 1 867 14,61 17   3 738 29,25
10 Септември 30 0 1 31 31 31   21 514 1 738 8,08 4 305 20,01 29 2 5 756 26,75
11 Стрелча 9 0 0 9 9 9   4 095 590 14,41 630 15,38 9   914 22,32
12 Сърница 5 0 2 7 7 7   4 164 569 13,66 1 615 38,78 7   2 479 59,53
ОБЩО МИР 13 351 15 12 378 378 378 0 238 144 20 004 8,40 52 149 21,90 376 2 75 917 31,88
Loading...