retsiklir2.jpg

По повод Световния ден на рециклирането – 18 март, учениците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ се включиха в редица инициативи на тема: „Рециклирането има смисъл и е лесно“.

Децата от първи до четвърти клас, обхванати в целодневна организация, изработиха красиви предмети от отпадъчни материали и кинолента, пресъздаваща моменти от ежедневието им. В 4б клас се проведе урок на тема „Защо да рециклираме?“. Чрез игри и презентации учениците се запознаха с ползата от преработването и намаляването на отпадъците. Изработени бяха интересни постери, правила за разделно събиране на хартиени и пластмасови отпадъци с техните кодове и знаци.


retsiklir3.jpg


Loading...