muzeipz_lap.jpg

На основание т. 7 от заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № 108/19.03.2021 г. на директора на РИМ – Пазарджиквсички обекти на Регионален исторически музей – Пазарджик, в т.ч. Централна сграда, Етнографска експозиция, къща музей „К. Величков“, „Селищна могила Юнаците“, ще останат затворени за външни посетители до 31 март 2021 г. включително.

Затварянето важи и за съботните и неделни дни в този период, уточняват от музея, тъй като по принцип централната сграда работи и в почивните дни.


muzeipz_sgr.jpg


Loading...