hotel_hebar2021.jpg
 През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната в област Пазарджик са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, отчитат от отдел „Статистически изследвания - Пазарджик“ на Териториално статистическо бюро -  Юг.

 Броят на стаите в тях е 1 767, а на леглата - 3 857. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 29.8%, а на леглата в тях - с 15.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г. е 16 906, или с 64.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.8% от тях са осъществени от български граждани и 4.2% - от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република - 18.7%, следвани от Руската федерация - 15.1% и Беларус - 11.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2020 г. в област Пазарджик намаляват с 62.1% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 8 296. От всички пренощували лица 97.2% са българи и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 232 и са реализирали средно по 3.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 14.2%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 21.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. достигат 988 226 лв., или с 67.2% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани - със 78.8%, така и от български граждани - с 66.4% 
 

hotel_znak3.jpg


Loading...