mkbpp1.jpg

„Малка книга за големи добротворци” ще бъде предоставена на всеки четвъртокласник в община Пазарджик. Това стана ясно при представянето на помагалото, издадено от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Пазарджик. Автор на идеята и текста е Бисерка Трайкова, а прекрасните илюстрации са дело на Татяна Желева.


"Всички знаем, че децата в определена възраст са изключително сетивни, изключително отворени към това да им се даде правилната посока.
Затова в този ден на думата „Благодаря”, която заедно с думата „Извинявай” никой от нас не трябва да забравя, всички ние трябва да оценяваме доброто, което ни се случва и да благодарим за това. Да благодарим на Господ, че ни е създал, да благодарим на хората около нас, на нашите родители, на нашите приятели, на децата ни, не само биологичните, а на всички деца около нас, защото те ни правят по-добри и защото всички трябва да запазим детското в себе си.
Тези две дами до мен се оказаха изключително креативни. Изключително доволен съм от Бисерка за това, че тя внесе този дух в Местната комисия. Тя запали искра, внесе десетки инициативи, които да съчетават полезното с приятното, например „Клас на месеца”.
Татяна е с нас вече осем години, тя е изключително креативна. Те двете дават добър пример как, когато си позитивно настроен и искаш да бъдеш полезен, можеш да измислиш добри и интересни неща за децата.
Много е важно да привлечем и родителите. Тяхното участие е ценно в различни инициативи, включително и свързаните с облагородяване на районите около детски градини и училища.
Моето мнение е, че тази книжка е полезна и добра за децата. Ще предложа чрез НСОРБ и други общини да я получат.
Не споделям мнението, че трябва да чакаме държавата да ни помогне. Сами трябва да си ковем живота. В Пазарджик сме показали, че това можем да го правим добре", сподели кметът Тодор Попов и пожела на присъстващите здраве, добро настроение и позитивна работа през новата година.

"Представяме книгата на 11 януари - Ден на думата „Благодаря”, защото благодарността е умението да осъзнаваме доброто, което ни се случва. Притежаваме ли това умение, ще виждаме и помним важните неща и ще творим добро винаги, когато можем. 11 януари е и първата дата в Календара на добротвореца," отбеляза Бисерка Трайкова и поясни, че МКБППМН е издала книжката с цел тя да послужи като учебно помагало за развитие на социални умения и емоционална интелигентност у децата. Очакванията са те да надградят познанията и уменията си да общуват позитивно, да споделят чувствата си, да различават добро от зло, да осъзнаят значението на правилата и необходимостта от спазването им. Книгата може да е в помощ и на педагогическите съветници и психолозите в училищата в тематичните дейности в час на класа.

 

 


mkbpp2.jpg
mkbpp3.jpg


Loading...