CHOVEKOLUBIE2022.jpg

През месец януари, когато е Международния ден на думата „Благодаря”, клиентите на Център „Човеколюбие” изследваха нивото си на благодарност. Всички попълниха въпросник, чрез който опознаха своите умения за осъзнаване и изразяване на благодарност, съобщиха от „Човеколюбие”.

Благодарността е основна тема в обучителния модул „Трениране на социални умения” в Центъра. Там присъстващите се запознават със значението на благодарността, учат се да разпознават ситуациите, в които да я проявяват, усвояват начини, чрез които да я изразят.

Център „Човеколюбие” работи в посока промяна на консуматорската нагласа на потребителите така, че те да развият потенциала си, да изградят умения и да се интегрират в общността като пълноценни граждани. Като първа стъпка към справяне с консуматорската нагласата е усвояване на умението да изразят благодарност и признание. Да оценят помощта на обществото и на средата, в която живеят, да осъзнаят, че радостта да дадеш е по-голяма от радостта да получаваш, коментираха от ръководството на организацията.
Loading...