volan_kamion.jpg

След Велинград и Община Пещера ще сключва договор за обществен превоз с пряко договаряне, без конкурс. Областният управител на Пазарджик издаде заповед с разрешение за това. По същество това е второто разрешение за Община Пещера.

Досегашният договор за обществен превоз между Община Пещера и „Транссервиз – ООД“ ще изтече на 12.02.2022 г., а процедурата за възлагане по реда на ЗОП е прекратена през 2021 г. поради липса на подадени оферти от страна на превозвачи.

Със Заповед №ТУ-11/19.01.2022 г. на Областния управител на Пазарджик се дава разрешение за срок от 12 месеца, превозите по маршрутните разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми, квота на община Пещера, да бъдат възложени пряко от Кмета на общината, до финализиране процедурата за възлагане на превозите, считано от датата на влизане в сила на заповедта. Това е второ разрешение от страна на Областния управител, първото за срок от една година е дадено със Заповед № ТУ-31/08.02.2021 г.

Обект на договора са 5 броя градски автобусни линии в Пещера, както и междуселищни линии от гр. Пещера до гр. Пазарджик и гр. Пловдив.
Loading...