sad800.jpg

Окръжен съд – Пазарджик организира конкурс за ученическо есе на тема „Стремежът ни към справедливост“. Конкурсът е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт”, съобщиха от институцията. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до ХІІ-ти клас от училищата в гр. Пазарджик.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 09.04.2021 г. по електронната поща на Окръжен съд – Пазарджик pr@court-pz.info.

Всяко есе трябва да придружено от следната информация:
 име, презиме и фамилия на участника;
 област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
 телефонен номер на участника;
 електронен адрес на участника.

Всеки участник има право да участва с едно есе. Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

o Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
o Обем: до три печатни страници формат А4;
o Разредка на редове и абзаци: 1,5;
o Подравняване: двустранно;
o Шрифт: Times New Roman;
o Размер на шрифта: 12;

Организаторите ще оценяват по следните критерии: :
Демонстриране на познания за съдебната власт;
Теза, съответстваща на формулираната тема;
Оригиналност и творчески подход;
Недвусмислено изразяване на лична позиция;
Удачно подбрани аргументи;
Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
Спазване на езиковите норми.

Обявяването на победителите и връчването на наградите – I-во място – парична награда в размер на 100 лв., II-ро място – парична награда в размер на 50 лв., III-то място – предметна награда, ще се проведе в Деня на Българската Конституция – 16 април. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на Окръжен съд – Пазарджик.
Loading...