kletva_uchenitsi.jpg

На 18.02.2022 год. учениците от 3 а и 3 б класове с класни ръководители Валерия Годжунова, Калинка Спасова, музикален ръководител Виолета Гълъбова и Стоянка Томова- учител в ЦДО от IОУ"Св.Кл.Охридски"-гр.Пазарджик представиха музикално- поетичен рецитал под наслов "Левски в сърцето ми".   

 Сцената красяха проекти за Левски, изработени от талантливите третокласници

 Тържествената и вълнуваща атмосфера допринесе за емоционалното представяне на децата.

Дете се превъплъти в ролята на Дякона и пресъздаде клетвата под евангелието, камата, револвера, след което всички деца тържествено се заклеха всеотдайно да служат на България и да пазят свободата, на която Левски е посветил живота си.

 

Валерия Годжунова


levski_kletva.jpg


Loading...