petar_kulenski.jpg

В отговор на въпрос на депутата от „Продължаваме промяната” Петър Куленски екоминистърът Борислав Сандов заяви днес, 8 март 2022, че е наясно с позицията на граждани от Синитово против изграждането на депо за промишлени отпадъци в землището на селото им. „Площадката е позиционирана насред зеленчуковите градини, в непосредствена близост до къщите и до помпената станция, която осигурява питейна вода на редица селища в региона”, обясни Петър Куленски.

Екоминистърът заяви от трибуната на Народното събрание, че е извършена проверка на документацията. „През 2019 г. в хода на процедурата за даване на разрешение в Министерството е постъпило възражение от граждани на Синитово, което е препратено за разглеждане от директора на РИОСВ-Пазарджик. Решението е обжалвано пред Административен съд в Пазарджик, който с решение от юли 2021 г. е отхвърлил жалбата, а Върховният съд с решение от декември 2021 г. е оставил в сила първоинстанционното решение, т.е. отхвърлянето на жалбите, обясни министър Сандов.

„Влязъл в сила административен акт не може да бъде отменян произволно от неговия издател. Административен орган не може да пререшава въпрос, разрешен с влязло в сила съдебно решение” – така министърът обясни липсата на законосъобразна възможност за отмяна на решението, за което са уведомени и подателите на сигнала, постъпил в министерството през февруари т.г.

Катя Бузник
Loading...