obs20220324.jpg

 С пълно единодушие общинските съветници на Пазарджик  подкрепиха предложението на кмета Тодор Попов за учредяване на търговско дружество с общинско участие „ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД.

 Годишното потребление на Община Пазарджик е 13 000 mW. Фотоволтаичният парк ще се изгражда поетапно, като се планира след пълния си обем да достигне производителност от близо 20 000 mW годишно. Остатъкът от произведената електрическа енергия след задоволяване на собствените потребности ще бъде реализирана на енергийния пазар, а получените суми ще служат за погасяване на кредита на дружеството. Очакваният срок за възстановяване на инвестициите е 7 /седем/ години.

Паркът ще бъде изграден върху непотърсени територии, актувани от общината, след изтичане на съответния срок, като общински. И предимството им е, че са близо до подстанция на енергодружество.

„ПАЗАРДЖИК СОЛАР СИТИ” ЕООД беше учредено с основен капитал от 50 000 лв , като те ще бъдат използвани за такси и административни разходи, обясни Тодор Попов. За управляващ дружеството беше избран Атанас Недялков, като кметът уточни, че след приключване на проектната фаза ще бъде обявен конкурс за управител.

Общинският съветник Надя Клисурска предложи и в бъдеще общината да използва земеделски земи на публично-частно партньорство, на което кметът отговори, че счита, че общината трябва да създава условия за развитието на бизнеси и в случая дружеството се създава, за да задоволява изцяло общински нужди.

В пленарна зала в подкрепа на предложението се изказаха общинските съветници Тодор Тодоров и Благо Солов. „Искам да поздравя общинското ръководство за решението да разработи такъв проект. Трябва да мислим за намаляване на разходите”, посочи Благо Солов. Всичките 39 присъстващи съветници гласуваха ЗА.
Loading...