obs20220325.jpg

Цифровизацията на общините ще стена на централно ниво - посредством новото министерство на електронното управление. Това заяви кметът на Пазарджик Тодор Попов в отговор на общинския съветник Евтим Янев. По време на дискусията в Общинския съвет Янев предложи в Плана за интегрирано развитие да влезе и цифровизиране на услугите на общината, предоставяне на цифрова информация, общодостъпна в електронен вид по отношение на градоустройство, комуникации и перспективи за развитие. Евтим Янев подчерта, че Сдружението на предприемачите в Пазарджик е разгледало подробно документа и е внесло своите предложения по него. Цифровизирането на услугите е едно от нещата, на които бизнесът държи, защото това би улеснило комуникацията с институцията.

„Цифровизацията ще касае всички публични субекти, в т.ч. и общините. Това ще е стъпка в добра посока и се надявам да стане. Логично е да се помогне на общините и това да бъде свършено от държавата”, каза Тодор Попов.

Сдружението на предприемачите внесе като предложения в Плана за интегрирано развитие на Община Пазарджик да бъдат записани като мерки стимулиране на инвестиционната активност чрез предоставяне възможностите за използване на общински имоти и терени и промотирането на общината като инвестиционна дестинация, а също изграждане на съпътстваща инфраструктура на значими археологически и природни обекти и превръщането им в туристически атракции, както и подкрепа на инициативи и проекти, подобряващи средата за пазарно предлагане на земеделски и животински продукти, произведени в общината и др.

По време на дебатите в Пленарна зала общинския съветник Евгени Абаджиев предложи в Плана да влезе и изграждането на фотоволтаичния парк, както и батерии за съхраняване на енергията, за да може впоследствие, ако има програми за финансиране, общината да кандидатства по тях. Като вносител кметът Тодор Попов прие предложението и добави да бъде вписана също геотермална енергия, водород и батерии.
С гласовете на присъстващите 37 съветници Планът за интегрирано развитие на Община Пазарджик 2021-2027г. беше приет.
Loading...