pgim800.jpg

Седмицата от 28 до 31 март е посветена на тържества по повод 67-та годишнина на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт в Пазарджик. За целта от ПГИМ са направили специална програма, която започва в понеделник с посещение на учениците от училището на постановката „Ромео и Жулиета“ на пазарджишкия театър, под режисурата на директора на културната институция и възпитаник на ПГИМ - Григор Антонов.

Програмата продължава във вторник с празничен час на класа, посветен на историята на училището, и с визуализация на символистични творби на десетокласници, вдъхновени от преподавателя по литература Нина Димова.

В сряда ще бъде кулминацията на проявите с Ден на ученическото самоуправление, когато ученици ще заемат местата на учителите си, а те ще седнат зад ученическите скамейки. Очаква се директора Таня Благова и нейните заместници също да предадат ръководството на училището на настоящи възпитаници на ПГИМ.

В четвъртък финал на празничната програма ще сложи спортният празник на ПГИМ, в който отборът на учителите ще се изправи срещу отбора на учениците в турнири по волейбол и баскетбол.

История

Училището започва своето съществуване като СТОПАНСКИ ТЕХНИКУМ ПАЗАРДЖИК (1950-1957). Открива се на 1 септември 1950 г., във връзка с необходимостта от квалифицирани икономически кадри за всички отрасли на стопанството в региона. Подведомствен на Министерството на търговията, методически се ръководи от МНП. Със Заповед на МНП № 392/31 август 1951 г. се разкриват специалностите: „Държавна и кооперативна търговия”, „Селскостопанска отчетност”, „Промишлено и капитално строителство”. Няма собствена сграда. Помещава се в сградите на: НУ „Никифор Попконстантинов” и бившето НУ „Димитър Петков“. Директори: Тодор Лазаров (1950-1952), Юлия Петрова (1952-1957). Техникумът е закрит на 1 септември 1957, като е отчетено, че потребностите от икономически кадри със средно образование в региона са задоволени.
През 1962 г. като наследник на Стопанския техникум се създава ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ ПАЗАРДЖИК (1962-1992). Открива се на 1 септември 1962 г. (Заповед на Министерство на Просветата и Културата № І-28а/27 август 1962). На 24 май 1967 техникумът получава името „Георги Стефанов”. През 1969г. с решение на ОНС- Пазарджик е определено за „Училище – образец”. При откриването му през 1962 г. се помещава в Гимназия „Ив. Аксаков”, година по-късно в бившето Еврейско училище. От 1964 до 1967 г. ползва сградите на НУ „Н. Фурнаджиев” на НУ „Г. Бенковски”. През 1967 получава собствена сграда, на бул. „Христо Ботев”, която ползва и днес. От 1967 до 1969 г. с труда на учители и ученици се изгражда почивна база в местността „Чаира“. Техникумът е награден с орден „Кирил и Методий” III ст. през 1980 г., по случай 25-годишния юбилей. След 1989 г. започва обучение по специалности, съобразени с новите икономически потребности. Увеличава се приемът в паралелките с 5 годишен срок на обучение с разширено изучаване на английски и немски език.
През 1992 година ИТ „Георги Стефанов“ се преименува в ТЕХНИКУМ ПО ИКОНОМИКА ПАЗАРДЖИК (1992-2003г.). От учебната 1997/1998 година стартира експериментален българо – датски проект за задочно обучение на завършили средно образование по специалността „Икономика и маркетинг”, с 2,5 г. срок на обучение.
Името ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ училището получава през 2003 г. Това става с промяна на нормативната база и Техникум по икономика става Професионална гимназия по икономика и мениджмънт. През същата 2003 г. училището печели проект по програма ФАР – „Учене през целия живот”. С отпуснатите средства през 2005 г. е извършен основен ремонт на училищната сграда и се изграждат няколко нови компютърни кабинета. Октомври 2011 г. училището получава сертификат за Управление на качеството ISO 9001; 2008 и Система за управление на здраве и безопасност при работа OHSAS 18001;2007. Въвеждат се нови специалности с прием след VІІ клас и интензивно изучаване на чужди езици - „Икономика и мениджмънт, „Банково дело”, “Оперативно счетоводство”, „Митническа и данъчна администрация”, „Икономическа информатика“, „Бизнес – администрация”. В своята 67-годишна история средно икономическо образование получават над 11 000 ученици. Директори са: Веса Стоименова (1962-1963 г.), Ангел Младенов (1963-1969), Васил Христов (1969-1970г.), Ангел Апостолов (1970-1978г.), Ангелина Чопанова (1978-1992), Таня Благова (1992 г.).
От есента на учебната 2017/2018 г. стартират дейностите по проект „Иновативно училище”. Иновацията е наречена „Учене на три скорости“. ПГИМ става член на Световния образователен форум. Училището е включено в Мрежата от иновативни училища на национално и общинско ниво. През месец октомври 2020 г. се сключват договори за сътрудничество и обмяна на иновации с 149-то Общинско средно училище ,,Иван Хаджийски", гр. София и Държавно училище Професионална гимназия по електротехника и строителство, гр. Търговище.
Днес ПГИМ предлага възможности за обучение с използване на ИКТ – официален сайт, електронен дневник, високоскоростен интернет, видеонаблюдение. Общо училището разполага със 129 компютърни конфигурации. Тази година беше открит нов физкултурен салон, спортна площадка на открито със седящи места, а 2 от стаите вече са оборудвани с интерактивни дъски. Сградата на гимназията е достъпна за хора с физически затруднения и отговаря на най-високите европейски стандарти в това отношение.
Понастоящем в ПГИМ работят 57 учители с един психолог. От тях 5-ма преподават по Български език и литература, 12 по чужд език, 7 по математика и ИТ/програмиране, 5-ма по гражданско образование, 3-ма по природни науки, 4 -ма по физическо възпитание и спорт и 17- специалисти педагози по професионална подготовка. 50 от всички учители са с професионално-квалификационна степен – гаранция за високото ниво на обучение и подготовка.

От 2018 година до 2022 г. гимназията работи по три международни проекти, финансирани от програма „Еразъм +“ .
Безспорно най – голямото богатство са учениците. Постигнатите от тях успехи през годините са много: участие на Националната олимпиада по история – 2010г. и 2013.г.; на Националната олимпиада по БЕЛ – 2012г.; 2014г. и 2015г.; Национален фестивал по география – 2017г.; 2018г.; ПГИМ е на челни позиции на Европейската олимпиада по статистика вече 6 години поред; участие във финалния кръг на Националното състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература“ 2015г.; 2018г.; 2021г.; Национално състезание по математика - „Европейско Кенгуру 2011г.“; ежегодни Национални ученически състезания по „Счетоводство“, организирани от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов и УНСС; Национално състезание „Най – добра бизнес идея“ 2012 и 2015 г.; „Университетска национална ученическа олимпиада по финанси – 2019г.“; Национално състезание по счетоводство 2021г., организирано от МОН; много купи и призови места от физкултурни състезания и други.
ПГИМ не без основание се гордее с успехите на над 800 настоящи ученици и учители и с 12 156 завършили гимназията възпитаници.
Loading...