izb_bul3.jpg

242 000 бюлетини за предстоящите избори за народни представители пристигнаха днес в Пазарджик. Упълномощени представители на Областния управител и на РИК Пазарджик получиха бюлетините от печатницата в гр. София.

При засилена полицейска охрана те бяха транспортирани до Областна администрация Пазарджик и днес ще бъдат предадени по график на общинските администрации с ескорт от МВР. Общините ще съхраняват бюлетините в помещения, определени със заповед на Областния управител и охранявани от служители на МВР. Заедно с бюлетините бяха получени и 16 позиции материали – протоколи и изборни книжа, които предстои да бъдат разпределени на 12-те общини в областта.

На 17 март, Областна администрация предостави на общините лични предпазни средства и дезинфектанти на обща стойност 62260 лв. Количествата за всяка община бяха съобразени с предварителна информация за участниците в изборния процес и с Указания на Министерството на здравеопазването за провеждане на изборите в условията на извънредна епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19.


izb_bul2.jpg


Loading...