gerb_logo800.jpg

Приоритет за ГЕРБ ще бъде създаването на условия за по-добър пазарен достъп и реализация на продукцията, което ще позволи формирането на стабилни и справедливи доходи на производителите. Приоритет ще бъде и постигането на устойчивост на стопанствата в секторите Животновъдство, Зеленчукопроизводство, Овощарство и Биологично производство. В духа на цялостната приоритетна рамка на ГЕРБ и в сектор Земеделие ще се насочат усилия за въвеждане на все повече дигитализация, иновации, както и нови мерки за управление на риска и застраховането. Това каза д-р Лозана Василева от листата на ГЕРБ на среща със земеделски производители от област Пазарджик.

Земеделието е ключов за Пазарджишки регион ресор, на който в програмата на ГЕРБ е отделено специално внимание. В тази връзка през следващия мандат ще бъде извършено:


- цялостно възстановяване на напоителната инфраструктура в страната, което ще доведе до значително увеличаване на площите с напояване


- ще бъдат реализирани политики по отключване на потенциала на селското стопанство за постигане на екологична устойчивост, както и за постигане на целите на борбата с изменението на климата


- ще бъдат подпомагани и подкрепяни екологосъобразни практики и производство на чисти и здравословни храни


- ще се работи сериозно в посока на това да бъдат подкрепени малки и средни земеделски стопанства, както и младите фермери. Те са важни, за да се запази стабилността на отрасъла и традиционните за страната производства.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Снимка: ГЕРБ
Loading...