radoslav_peshalov.jpg

 Интересът към възможността за саниране на сградите по проекти с европейско или национално финансиране е засилен. Имаме много запитвания от граждани и фирми, заяви пред ПАмедия управителят на ОИЦ-Пазарджик Радослав Пешалов. Помолихме го да изясни съществуващите в момента възможности:

За санирането на жилищни гради се очаква през юли да бъде отворена възможността за кандидатствате като става въпрос за жилищни блокове от минимум 3 самостоятелни обекта и с минимум 3 апартамента. Финансирането ще е по Националния план за възстановяване и устойчивост, като се очаква първият етап, който ще стартира през юли 2022 г. да е на 100% безвъзмездно, а също и там да бъдат включени чакащите към момента по Националната програма близо 3 хиляди големи жилищни блокове. Вторият етап за кандидатстване се очаква да стартира през април 2023 до месец декември 2023 година. Основната разлика между двата етапа е процентът на финансиране – при първата група той възлиза на 100%, при втората – до 80%, с 20% самоучастие. Очаква се тези 20% самоучатие да се осигурят чрез друг финансов механизъм или чрез договор за енергийно спестяване (ЕСКО компонент). Иначе казано, ЕСКО договорът предвижда финансирането на санирането да се осигури от друг финансов източник, като собственикът на апартамента изплаща задължението си през сметките за отопление. Подробности относно условията за кандидатстване и нужните документи ще може да дадем след като бъдат изготвени Методически указания от МРРБ, които в момента се подготвят.

Относно санирането на къщите - в Плана за възстановяване не е предвидено. За къщите е предвидена възможност за поставяне на фотоволтаични системи и системи за битова гореща вода, които се управляват от Министерство на енергетиката. Също така, за собственици на такива сгради има предвидена кредитна линия с ниски лихви и дълъг срок на изплащане, която се отпуска през Фонда за устойчиви градове, но трябва да уточня, че указанията все още не са готови.

За санирането на къщи ще има възможност за тези в големите общини по Програмата за развитие на регионите 2021-2027. Мерките ще се подкрепят по приоритети 1 и 2 - „Интегрирано градско развитие“ и „Интегрирано териториално развитие на регионите“. За Област Пазарджик в обхвата на програмата попадат общините Пазарджик, Панагюрище, Велинград и Пещера. Ще се финансират проекти, идентифицирани на базата на подхода „отдолу-нагоре“, които са отразени в плановете за интегрирано развитие на общините и интегрирани териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране. В Плана за интегрирано развитие на Община Пазарджик за периода 2021-2027 е заложено „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради“, по която ще се подкрепя обновяването на къщи на територията на гр. Пазарджик и селата в общината. Моделът за подкрепа на мерките все още е в процес на разработване, но по мое лично мнение се съмнявам това да се случи до края на 2022 г.

 

 
Loading...