str_po4_2021.jpg

Община Стрелча и Общинското предприятие „БКС и ОИ” започнаха почистване на коритото на река Стрелчанска Луда Яна от минерален извор Банчето до Старата розоварна.

Почистването започна на 29 март. Служителите отстраняват основно строителни отпадъци, пластмаса и лека фракция, а в следващ етап ще започнат почистване и на растителността, уточниха от местната администрация.
Предприетите действия на Община Стрелча и общинското предприятие са с цел да бъде подсигурена пропускливостта на речното корито и да се избегне риска от наводнения и бедствия при предстоящите пролетни дъждове и топенето на снега.

Община Стрелча се обръща с призив към гражданите да не изхвърлят боклуци на нерегламентирани места и да пазят природата чиста.


bokl_str2021.jpg


Loading...