schpr20220601.jpg

Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик проведе среща с народните представители от 13 МИР-Пазарджик от ПП „Продължаваме промяната” Ивайло Шопев и Петър Куленски. Към тях бяха поставени въпроси относно плановете за изграждането на Западен околовръстен път и ремонта на моста на Марица. Поставен беше и въпросът на какво основание се случва ремонтът на пътя Пазарджик-Пещера-Батак и дали това е продължение на процедурата, стартирала по време на правителството на ГЕРБ, кой е изпълнителят и как е избран. Депутатите Ивайло Шотев и Петър Куленски поеха ангажимент да направят питане, включително и в рамките на парламентарния контрол, и да дадат подробна информация.

Освен инфраструктурните въпроси беше отправена препоръка за съкращаване на срока за присъединяване на фотоволтаична система към ЕРП от 6 месеца поне на 2 месеца, тъй като в момента издаването на съответните документи е изключително бавно. Дискутирани бяха въпроси относно съдебната реформа, необходимостта от реформа в образованието, така че да предлага обучени кадри, които са нужни на икономиката, обсъдени бяха и правителствените мерки в подкрепа на бизнеса за компенсиране на скъпите енергоизточници.
Loading...