mbal_pz1.jpg

За избирателите с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, са сформирани 2 подвижни секции. Едната е с териториален обхват - гр. Пазарджик, с. Ивайло и с. Црънча, а другата – с. Хаджиево, с. Синитово и с. Говедаре.

32 избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, са включени да гласуват с подвижна избирателна кутия, предназначена за карантинирани/изолирани лица. Техният брой е, както следва: в Пазарджик - 23 лица, в Црънча - 5, в Черногорово - 2 и в Юнаците - 2.

В образуваните секции в Covid-отделенията в Пазарджик-в МБАЛ – Пазарджик“ АД, СБАЛПФЗ „Д-р Никола Пенчев“ ЕООД, МБАЛ „Пълмед“ ООД – клон МС „Здраве“ и МБАЛ „Хигия“ в избирателните списъци, предоставени от управителите на здравните заведения, са вписани общо 128 лица. Всички новоприети в тези отделения ще могат да гласуват в изборния ден, тъй като секционната избирателна комисия може да ги дописва.

За предстоящите избори на 04 април 2021 г. в Община Пазарджик са образувани 157 секции, от които 145 основни, 9 специализирани и 3 подвижни секции.
Извънредната епидемична обстановка в страната наложи за пръв път ръководителите на здравните заведения в Пазарджик, вкл. в ковид-отделенията, на местата за задържане под стража и в домовете за стари хора, да образуват такъв голям брой избирателни секции.
Гласоподавателите в общината, съгласно предварителните избирателни списъци, получени и обявени на определените от кмета места през месец февруари, са 102 877, което е с близо 2500 лица по-малко в сравнение с произведените парламентарни избори през 2017г.
Общинската администрация ще допише в окончателните избирателни списъци, които трябва да бъдат предоставени в рамките на днешния или утрешния ден от ГД ГРАО, 61 лица. Те са с дерегистриран постоянен адрес, но притежават избирателни права, съгласно Решение на ЦИК. Ще бъдат заличени починалите и гласуващите в специализирани секции в други общини, преди предаването на списъците на СИК.
До 20.03.2021г. се приемаха заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване на друго място.
Общият брой на приетите и електронно обработените заявления за гласуване по настоящ адрес е 724, което е с 22 заявления за гласуване повече в сравнение с подадените при предходните избори. Тези заявления се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден, за да могат лицата да бъдат отпечатани автоматизирано в списъците на секциите си по настоящ адрес и да отпаднат от списъците на секциите по постоянен адрес.
Издадено е 1 удостоверение за гласуване на друго място на кандидат за народен представител, който ще упражни своя вот в друго населено място.
С цел предпазване от заразяване на възрастните хора, настанени в домовете за стари хора в гр. Пазарджик и в с. Главиница, бяха образувани две избирателни секции там. В тях ще упражнят правото си на глас общо 131 лица.
В края на утрешния работен ден след последната обработка на приемо-предавателните протоколи за СИК Община Пазарджик ще разполага с окончателната информация, относно броят на избирателите, които ще могат да упражнят правото си на глас на 04.04. 2021г.
Loading...