semejstvo_family.jpg

23 юни 2022, Пазарджик. Регионален застъпнически форум по проект "Цветно утре за нашите деца" ще се проведе на 27 юни (понеделник), от 14:00 ч. в гр. Пазаржик. Събитието се организира от Фондация „Фонд ИГА”, а домакин е Гранд хотел "Хебър".

Проект "Цветно утре за нашите деца" цели подобрения в детското и майчино здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за децата от 0 до 3 години. Основната цел на кампанията е приемане на нормативни и законодателни промени като част от устойчива национална лекарствена политика в България.

Конкретните цели в проекта са изготвени на базата на резултатите от експертен доклад, който ще бъде представен по време на предстоящия форум. В рамките на събитието експерти ще обсъдят застъпническото предложение за осигуряване на безплатни лекарства, диетични храни и хранителни добавки за деца от 0 до 3-годишна възраст. С фокус върху детското и майчиното здраве кампанията предлага важни стъпки за по-здраво подрастващо поколение, които имат и сериозен икономически ефект.

Повече за кампанията
Проект "Цветно утре за нашите деца" е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност "С грижа от 0 до 3". Изпълнява се от коалиция от шест организации: Фондация "Фонд ИГА", Сдружение "Ларго", Сдружение "Инициатива за равни възможности", Сдружение "Жажда за живот", Сдружение "Клуб на нестопанските организации" и Сдружение "Хаячи".
Loading...