izb21_videlina.jpg

Три от подадените сигнали са от упълномощения представител на ПП КОД Никол Панчева. Два от тях са оставени без уважение. Първият се отнася до твърдение, че в СИК в ОУ „Патриарх Евтимий“ в гр.Пещерама има процеп в стаичката за гласуване, през който членовете на СИК виждат за коя партия се гласува.

След направената проверка е установено, че процеп в паравана за гласуване няма. Касае за гласоподавател, който е извадил телефона си в стаята за гласуване и членовете на СИК са му направили забележка, като са поискали от него да прибере телефона си, тъй като заснемането на вот е нарушение на изборния процес. Това обстоятелство е установено, защото през плата на паравана се вижда силуета на гласуващия.

Вторият и третият сигнал е от село Симеоновец, където кметът Богданка Пенкова Атанасова, упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, стои в коридора пред изборното помещение и агитира гражданите, които идват да гласуват. При проверката е установено, че тя се намира в коридора пред изборното помещение и носи бадж „ПРЕДСТАВИТЕЛ ГЕРБ-СДС“. На Атанасова е обяснено, че представителите действително имат право да носят бадж с надпис „Представител“ , но на него не трябва да бъде изписано името на политическата сила, защото това се счита за агитация, каквато в изборния ден е забранено.
Решението на РИК е за временното и отстраняване от коридора пред изборното помещение, докато същата не премахне надписа „ГЕРБ-СДС“ от баджа си. След това Атанасова има право да се завърне на мястото си и да продължи да упражнява задълженията си в рамките на разпоредбите на Изборния кодекс.

Сигнал е постъпил и от електронната поща на Надежда Йорданова. В него се твърди, че в СИК № 131900067 и №131900068 в СУ „Г.Бенковски“ в гр.Пазарджик, бул. „Христо Ботев“ № 99, не е направен отразък на печата на двете секции.
След направена проверка е установено, че отрязък от печата е направен и в двете секции, за което обстоятелство са съставени съответните протоколи. Отрязъкът на печата на СИК №131900068 е по-слабо видим, но е реален и прави същия уникален, съгласно изискванията на закона.

Според анонимен сигнал от Ракитово пред изборните секции СИК № 132400005 и №132400005 обикаля бял бус марка Мерцедес с рег. № СА 3991 НС, върху стъклата на който са поставени плакати на партия ДПС с № 9.
Председателят на една от секциите е излязъл пред изборните помещения, обиколил в радиус от 100 метра, но неустановил наличие на такъв бус. Указано му е в случай, че види този бус с посочените агитационни материали на него, да изиска от водача на същия да свали незабавно материалите и в случай на отказ от водача да извърши това, да сигнализира РИК Пазарджик за предприемане на по-нататъшни действия.
Loading...