unihospital.jpg

МБАЛ „Уни Хоспитал“ премина успешно  верификация и бе регистрирана от MG Global за съответствие с изискванията на COVID-SECURE Verification Scheme, съобщиха от болницата. Лечебното заведение е първото в страната, покрило изискванията за издаването на документа през 2020г. и продължава да ги прилага, което е установено на поредната извършена верификация.

Сертификатът удостоверява, че лечебното заведение изпълнява във всичките си структури ефективно всички мерки за управление на риска, свързани с COVID-19, спуснати от правителството, общи и секторни, от браншовите организации, както и указанията на Световната Здравна Организация и добрите международни практики, допълниха от болницата.
Loading...