holqnov_dog.jpg

Георги Холянов подписа вчера в Държавен фонд “Земеделие” документа за предоставяне на базвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони по процедура 7.2.


Средствата са целеви и се отпускат за реконструкция, ремонт и оборудване на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

И за двата обекта се предвижда топлоизолиране на външните стени и покривните конструкции, подмяна на дограмата, на отоплителната инсталация и осветлението.

Чрез осъществаването на дейностите по проекта ще бъдат намалени разходите за енергия, ще се повиши качеството на енергийните услуги (осветление и отопление), ще се намалят емисиите от парникови газове, което ще подобри околната среда и ще бъде постигната устойчива , безопасна и достъпна среда на жителите на общината, ползващи административни услуги в Ракитово и Костандово.

Максималната стойност на проекта е 607 058 лв. , а срокът за изпълнение е 36 месеца.

 Снимка: Община Ракитово

 

 

 
Loading...