bibl_n_furn.jpg

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ - гр. Пазарджик организира ученически конкурс и изложба на тема „БИТ, СЪЗНАНИЕ, ПРИРОДА“ за най-оригинално рециклирано изделие. Изделията трябва да са с максимален размер 30 х 30 х 30 см или до 30 см височина и ширина. Всяко дете може да участва с едно изделие. Творбите могат да се изпращат до 11 ноември. Критериите за класиране са въображение, оригиналност и практичност.

Ще бъдат присъдени три награди, а всички творби ще бъдат изложени в сградата на Регионална библиотека от 19 ноември до 27 ноември 2022 г. – по време на Европейска седмица за намаляване на отпадъците (EWWR).

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

 Организатор:     РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик

Тема:                    „Бит, съзнание, природа“

Категории:          Изделие от рециклиран материал

Участници:         Ученици в гимназиална възраст от гр. Пазарджик

До участие в конкурса не се допускат деца на пряко ангажираните с конкурса представители на РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик.

Изделията трябва да са с максимален размер 30 х 30 х 30 см или до 30 см височина и ширина.

Всеки автор може да участва с едно изделие.

Необходима е придружаваща информация за автора: три имена, адрес, учебно заведение, рождена дата, личен телефон и e-mail за връзка, описание на рециклирания материал.

Критерии:           Въображение, оригиналност, практичност

Предложените в конкурса артикули ще бъдат изложени в сградата на Регионална библиотека от 19 ноември до 27 ноември 2022 г. – Европейска седмица за намаляване на отпадъците (EWWR).

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15 ноември 2022 г.

Награди:             Ще бъдат връчени по една награда за 1-во, 2-ро и 3-то място.

Собственост и права за ползване

Изпратените за участие в конкурса изделия не се връщат по пощата или по

куриер. При поискване се връщат лично.

С участието си всеки автор приема условията на настоящия регламент.

 

Срок за изпращане

Крайният срок е 11 ноември 2022 г. При изпращане по куриер или поща

важи датата на пощенското клеймо. Изделията могат да бъдат

предоставени и на място в РБ „Никола Фурнаджиев“ в отдели „Читални“

или „Изкуство“.

 

Адрес за изпращане

4000 гр. Пазарджик

ул. „Любен Боянов“ № 3

РБ „Никола Фурнаджиев“

За конкурса

 

За контакти и допълнителна информация

E-mail : izk_bibl@abv.bg

Тел.: 034 455049, 034 456233 – Централа на РБ „Никола Фурнаджиев“

Лица за контакти: Теменужка Пачева, Стефка Преждарова, Александра Чолакова
Loading...