Pp Pp Parlam Izb2022

Bsp22 Stoinev 1

Db2022a370 250

Izpravi Se

ul_osvetl.jpg

Велинград ще реализира проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на Велинград”, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност , енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. и Норвежкия фонд. Вчера, 7 април 2020 кметът на община Велинград д-р Костадин Коев е подписал договор с Министерство на енергетиката за изпълнението на Проекта. Велинград е сред 20-те общини в страната, получили финансиране.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 782 505 лв. и включва подмяна на старите осветителни тела на територията на града с нови енергоспестяващи /LED-лампи/. Ще се изградят 78 електрически табла, които ще бъдат свързани в система за управление, контрол и мониторинг.

Срокът за реализиране на проекта е 18 месеца.С приключването му ще бъдат значително намалени разходите за улично осветление, ще се повиши енергийната ефективност, а условията на живот и сигурността за населението ще се подобрят.
Loading...