pozarogasitel.jpg

През есенно-зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност. Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро обезопасеността на нашия дом. За да предотвратите пожар в дома си - не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред.

Това е и съветът, и апелът на РАЙОННА СЛУЖБА “Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик. Пожарникарите ни обръщат внимание на основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон и ползването на отоплителните уреди.

АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ – ТОВА Е НАЙ-РИСКОВАТА ГРУПА ПРИ ПОЖАР, алармират пожарникарите.

Техните съвети са първо да обезопасите в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това.

-Особено важно е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с телефон 112.

-При пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки.

-Използваните отоплителни уреди да са стандартни и да бъдат поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали.

-Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени.

-Да бъдат подменени амортизираните и морално остарелите електро- и отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита.

-С времето изолацията на стари електрически шнурове се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.

-По възможност осигурете на Вашите трудноподвижни близки допълнителна помощ в домакинството или окажете съдействие за включване в системата на социалния патронаж.

И накрая съветът на пожарникарите е в случай, че възникне пожар във вашия дом или имот, не се опитвайте да го загасите сами, дори да Ви се струва незначителен, а се обадете на телефон 112 и изчакайте силите на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на безопасно разстояние!
Loading...