sportno_narko1.jpg

Месец ноември в Спортното училище в град Пазарджик беше посветен на беше посветен на общественозначимия проблем за употребата и зависимостта от наркотични вещества. В рамките на три седмици бяха проведени срещи на учениците от осми до дванадесети клас с представител на местната комисия за наркотичните вещества.

Лектор на срещите беше психолог Надежда Йорданова. Учениците от 8. до 10. клас бяха запознати с различните видове психоактивни вещества и вредните последици от тяхната употреба, а учениците от 11. и 12. клас научиха за рисковете при шофиране след употреба на психоактивни вещества. Всички те бяха информирани за това към кои институции могат да се обърнат, за да потърсят помощ.
Децата споделиха , че знаят за вредата от употребата на наркотици и получиха полезни съвети от г-жа Йорданова как да се справят, ако попаднат съмнителни ситуации. Разговорите бяха съпътствани от видеоматериали, които онагледяваха различните видове психоактивни вещества и вредните последици от тях.
Срещите се проведоха със съдействието на Людмила Атанасова - председател на комисията за борба с противообществените прояви към Спортното училище.


sportno_narko2.jpg


Loading...