covid_grip_test.jpg

Пазарджик е в предипедемична обстановка по отношение на грипа и остри респираторни заболявания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Стойностите на заболеваемостта не са достатъчни за обовявяна грипна епидемия, но са близки до тези нива.

МБАЛ - Пазарджик информира в писмо РЗИ, Центъра за спешна медицинска помощ и директора на НЗОК - Пазарджик, че здравното заведение вече е в невъзможност за прием и лечение на деца, тъй като в педиатричните отделения нямат свободни легла и търсят съдействие за пренасочване на пациентите към други лечебни заведения.

В Първо педиатрично отделение на МБАЛ- Пазарджик са настанени 32 деца при капацитет от 22 легла, а във Второ детско отделение на областната болница в момента са настанени 22 деца с грипоподобни симптоми и пневмонии.

За 2-8 януари 2023 г. броят на съобщените от общопрактикуващите лекари случаи на грип и ОРЗ е 152 бр., което е над 95 персентил и означава високо ниво на заболеваемост от грип, но все още не са достигнати определените нива за обявяване на грипна епидемия.
Най-висока според регистрираните данни е заболеваемостта във възрастовата група от 30 до 64 г., следва възрастовата група от 5 до 14 години, от 0 до 4 години и от 15 до 29 години.

През първата седмица на януари са изпратени 19 проби за анализ в НЦЗПБ – София.
При 6 от тях е потвърден грипен вирус от вида А, като в един от случаите той е комбиниран с коинфекция SARS-CoV-2.

Във връзка с увеличената заболеваемост от грип и ОРЗ до всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Пазарджик е изпратено писмо за актуализиране на оперативните си планове за борба с грип и ОРЗ.

До РУО-Пазарджик е изпратено писмо за предоставяне на информация в РЗИ за броя на заболелите ученици за всяко училище в областта.
Обстановка е динамична и при достигане на съответните епидемични нива ще се предприемат съответните противоепидемични мерки, уверяват от РЗИ.
Loading...