vd_obshtina.jpg

За спешно осигуряване на превозвач по автобусни линии, квота на община Велинград, областният управител Трендафил Величков разреши възлагането на обществения превоз в община Велинград без конкурс до провеждането на такъв.

Сключеният договор за обществен превоз между Община Велинград и „Чепино Автотранспорт – ЕООД“ – Велинград, по предходна заповед на областен управител изтича на 16.01.2023 г.
Това е второ искане от Кмета на община Велинград на основание чл.16д, ал.6 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, да бъде дадено разрешение за предприемане на спешна мярка от община Велинград – пряко да възложи обществения превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Велинград.
Към 10.01.2023 г. община Велинград е обявила открита процедура по поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на община Велинград съгласно маршрутни разписания и специализиран превоз на деца и ученици по определени маршрутни разписания“, която към 16.01.2023 г. няма да е финализирана с избран изпълнител.
Със Заповед №ТУ-6 / 13.01.2023 г. на Областния управител на Пазарджик се дава разрешение за срок от 6 месеца, превозите да бъдат възложени пряко от Кмета на община Велинград, до финализиране процедурата за възлагане на изпълнител.
Обект на договора са градски автобусни линии във Велинград, както и междуселищни линии от гр. Велинград до: с. Алендарово, с. Света Петка, с. Цветино, с. Кръстава, с. Грашево, с. Драгиново, с. Дорково, гр. Костандово, гр. Пазарджик, гр. Пловдив, гр. Благоевград, гр. Сърница и гр. София, както и до различни населени места като междинни спирки по разписанията.

 

 

 
Loading...