poli.jpg

Конкурс за снимка по повод Деня на щастието – 20 март обявява Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Пазарджик в рамките на инициативата „Търсим винаги доброто”. Стремежът на екипа на комисията е да даде на децата възможност за изява, за фокусиране върху положителната страна на живота в напрегнатото всекидневие.

Децата отново бяха затворени вкъщи, откъснати от училището и съучениците, от приятелите и забавните игри, от всичко, което обичат да правят навън в реалния живот. Те имат нужда от възможности да вложат енергията си в нещо градивно и зареждащо с положителни преживявания.
Онлайн конкурсът за снимка по повод Деня на щастието е подобна възможност за децата от цяла България, в която те показват как виждат щастието, какво ги прави щастливи.
Идеята на конкурса е с доброта, въображение и творчество да направим света едно по-красиво място и да търсим винаги доброто!
Победители в конкурса са ученици от НУ „Отец Паисий“ Пазарджик.
Първо място за Даная Анчева от IIА клас. Второ място за Паулина Димитрова от IIIВ клас и трето място за Марин Кашев от 1Б клас.
Кметът Тодор Попов награди победителите с грамота и ваучер за подарък от книжарница. Пожела им още много победи!
Дано доброто, което виждат децата в този свят стане видимо и за всички ни!


danaia.jpg
marin.jpg


Loading...