obl_rik23_1.jpg

Областният управител Трендафил Величков проведе консултации с парламентарно представените политически партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия - Пазарджик (РИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Партиите имат голямата задача да върнат доверието на хората и желанието им да упражнят правото си на вот. Отговорност на всички нас е да организираме и произведем честни, спокойни и демократични избори. Повечето от присъстващите в залата имат богат опит като участници в този процес. Надявам се, че знакът, който ще дадете днес на обществото и нашите съграждани, е, че можете да работите за постигането на консенсус. С тези думи областният управител Трендафил Величков се обърна към представителите на политическите партии, които участваха в днешните консултации.

Съгласно Решение №1584-НС на ЦИК от 02.02.2023 г., съставът на РИК за райони с до 9 мандата, какъвто е и 13-ти Пазарджишки избирателен район, е от 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 1 член; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за коалиция „Демократична България – обединение“ – 1 член; за коалиция „Български възход“ – 1 член. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

В консултациите днес участваха упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции - коалиция „ГЕРБ-СДС“, коалиция „Продължаваме промяната“, ПП „ДПС“, ПП „Възраждане“, Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Демократична България“ и Коалиция „Български възход“.

За председател на РИК Пазарджик бяха направени две предложения: от коалиция „ГЕРБ-СДС“ – Антони Върбев и от коалиция „Продължаваме промяната“ – Христина Ганчева. 

За секретар на комисията постъпи едно предложение - Али Чешмеджиев отДПС.

За заместник-председател предложенията са три: Коалиция „БСП за България“ – Елена Попова и Партия „Възраждане“– Васил Стефанов и Коалиция „Демократична България“ – Иванка Гатина.

 Петър Куленски, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, предложи в интерес на разбирателството да отстъпи председателското място, а в замяна да получат мястото на секретар в комисията.

Предложението не бе прието от представителите на ДПС с аргумента, че от дълги години мястото на секретар се е заемало от от техен представител.

По отношение на зам.- председателските места също не бе постигнато съгласие, като всички присъстващи препотвърдиха изготвените от партиите и коалициите писмени предложения.

Така упълномощените представители на партиите и коалициите не постигнаха съгласие по състава на ръководството на РИК в МИР 13-Пазарджик.

До края на деня главният секретар на областна администрация Светлан Карталов ще представи в ЦИК протокол от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите. До 10 февруари 2023 г. със свое решение ЦИК ще определи състава на РИК- Пазарджик.

 


obl_rik23_2.jpg


Loading...