Pp Pp Parlam Izb2022

Bsp22 Stoinev 1

Db2022a370 250

Izpravi Se

vd_obshtina.jpg

Във Велинград Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия обяви бедствено положение за част от територията на община Велинград за период от 7 дни – от 12:00 часа на 14.04.2021 год. до 12:00 часа на 21.04.2021 год. Границите на територията, за която се обявява бедственото положение, е в землището на  Велинград - от двете страни на поречието на река Малка Мътница - от язовир ”Малка Мътница”  до вливането й в река Мътница..

Бедственото положение е обявено поради наложеното контролирано изпускане на язовир Малка Мътница и частично разрушените диги на река Малка Мътница.  Залети са обработваеми земеделски площи от двете страни по поречието на реката. Реална е опасността от преливане на река Малка Мътница при вливането й в река Мътница и заливането на Подстанция-Велинград, собственост на ЕСО . Ако бъде залята подстанцията, може да останат  без електрозахранване двете общини Велинград и Ракитово.

За седемдневния период, с цел опазване живота и здравето на населението, се ограничава движението на хора и МПС от двете страни на поречието на река Малка Мътница, от язовир Малка Мътница до вливането й в река Мътница.

 
Loading...