4italishta_hrana.jpg

На 17 февруари,  за читалищните дейци от област Пазарджик се провежда семинар на тема: “Любовта и храната през Средните векове – позволено и забранено, мит и реалност“. Участват още: представители на музея в гр. Батак, кметове на кметства, автори на исторически книги, представители на неправителствени културни сдружения, приятели от читалище “Просвета-1862“ гр. Перущица, членове на читалища, на техните настоятелства и проверителни комисии и читатели от библиотеките им. Организатор на събитието е Пазарджишкият Регионален читалищен център, а домакин – НЧ “Н. Й. Вапцаров-1897 г.“ в областния град.

Поводът е Денят на лозаря - 14 февруари (по стар стил Свети Трифон Зарезан, честван днес на 1 февруари) и Празникът от ХIV век на Свети Валентин - християнски епископ, роден в Италия, обявен за закрилник на влюбените. Контекстът - историко-философски и социо-културен размисъл около отбелязването в последно време и на двата празника у нас.

Целта е по-широкото и истинно популяризиране на знанието за Късната Античност и Средновековието, с обединяване на усилията на ангажираните институции (в т.ч. и читалищните) и гражданското общество. За опазване на българското културно-историческо наследство от една Епоха, доста назад  от времето на възникване на първите читалища. Епоха - с предания, ритуали и народни практики, обуславящи раждането на български традиции, видоизменяни и предавани и до днес, като нематериално наше наследство.

Предвидена е богата обучителна програма: мултимедийна презентация за святостта, романтизирането и лечителството на виното и любовта през Средните векове; културологична беседа за нравите около трапезата тогава, дворцовия церемониал, любовта, храната и напитките на хановете; споделяне на мултидисциплинарен опит в пространствена дискусия; дефиле на реконструирано българско аристократично облекло от ХIV век - на фона на живо изпълнение от Теодора Стоянова на средновековна музика; дегустация на ястия по автентични средновековни рецепти; откриване на изложба “Магичното, еротичното и лечебното в средновековните практики“ на пана и реконструирани прибори и съдове от времето на късната Античност и Средновековието.

 Лектор на семинара е историкът, културолог, етнополитик и автор на материали от проучвания по темата - Петя Крушева. Като важен акцент в събитието -  тя представя и книгата си СРЕДНОВЕКОВНАТА КУХНЯ (VIIXVI в.) –

Част I – Нравите около трапезата. Традиционната кухня“ - пред участниците в читалищния семинар и широка пазарджишка публика.  

Модератор на срещата е инж. Радка Енчева-Кочева от Регионален център “Читалища“ – Пазарджик.

На 27 февруари Пазарджишкият читалищен център отново събира Колегията, този път на Областно съвещание по въпроси, свързани с провеждане на годишните отчетни събрания на старите културни сдружения. За методически насоки по процедура и частни казуси, за координиране на осъществяваните дейности в краткосрочен план и консултации около формирането на читалищната бюджетна рамка, във времето до актуализация на субсидирането за държавно възлагани дейности.

Допълнителен повод за организиране на форума е проведената на 6 февруари Национална онлайн-среща на експертите от Регионалните читалищни центрове в страната с Директора на Дирекция “Международно сътрудничество, европейски програми и проекти и регионални дейности“ в Министерство на културата, д-р Силва Хачерян и екипът на Отдел “Регионални дейности“, там.

Оттук и другата цел на областното съвещание – представяне на регионално ниво на акцентите в националната политика към читалищата и по опазване на нематериалното културно богатство и съхраняване на традициите - с местни читалищни инициативи и чрез участие в Националната система “Живи човешки съкровища – България“.

Обновена през 2022 г., Системата  освен възможност за попълване на Националната листа на нематериалното културно наследство( НКН) на 2 години, дава и възможност за перманентно изготвяне на кандидатури за вписване в Спешната листата за елементи, застрашени от изчезване и в Листата на добрите практики в Регистъра за НКН.    

Читалищата целогодишно са заети с дейности за развитие на местните общности. Настоящият период е особено натоварен за тях поради многото зимни празници и инициативи в тази връзка, съчетано с едно сериозно отчитане на дейности и публични финанси: пред ръководните органи, общинските администрации, НАП, НСИ….

Защото читалищните сдружения са разпознаваеми като културно-просветни и общностни центрове с най-широко представителство в страната. Имат материално-техническа база, художествени колективи, опит в организирането на събития и са значими за хората.

Като пространства за изява на сценични изкуства по места – в момента са и обект на анкетно проучване за картографиране на музикалния сектор в България. За да бъдат включени в базата данни, с търсене на възможности за развитие на наличния ресурс, поддържане и обогатяване на читалищните територии и предоставянето им като сцени за изява и популяризиране на българската култура. Проектът се осъществява от Българска музикална асоциация, с подкрепата на Културното министерство, чрез посредничеството на Регионалните центрове “Читалища“ в цялата страна.

Всичко това, докато в Читалищната мрежа “ври и кипи“, защото периодът е време за организиране на: “къпане в ледени води“, “поливане“, “гонене на злите духове“, черпене с вино за здраве, берекет и от любов, фестивали, прегледи на художествената самодейност….. За общностен живот на хората по места и развитие на гражданско общество.  

ИНФОРМИРА: инж. Радка Енчева-Кочева, РЕКИЦ “Читалища“ - Пазарджик

 
Loading...