selishtna_mogila_unatsite.jpg

В Регионален исторически музей – Пазарджик ще бъде показана изложба „Опазване на миналото с поглед в бъдещето“ с находки от археологически и консервационни проекти в България, реализирани или подкрепени от фондация „Балканско наследство“. Изложбата включва предмети, открити и реставрирани в резултат на няколко проекта. Сред тях са археологическо проучване и полева школа на селищна могила „Юнаците“, реализиран в партньорство с Регионален исторически музей – Пазарджик, проучвания на Емпорион Пистирос и римска пътна станция Бона Манзио -  в партньорство с Археологически музей „Проф. Мечислав Домарадски“, гр. Септември, проучвания на неолитно селище „Илинденци“ - в сътрудничество с Регионален исторически музей – Благоевград.

Част от експонатите са реставрирани с финансовата подкрепа на „Атос България“ ЕООД.

Изложбата ще бъде открита на 14.02.2023 от 17:00 часа в музея в Пазарджик.

 Plakat Izl Muz

Повече за Фондация „Балканско наследство“:

Фондация „Балканско наследство“ (ФБН) е българска неправителствена организация в обществена полза и културна институция, основана през 2008 година от археолозите Иван Василев, Найден Прахов и Ангела Пенчева.

Мисията на фондацията е да подкрепя изследването, опазването, популяризирането и рационалното използване на балканското културно наследство и да стимулира глобалното сътрудничество и обмена на идеи, експертиза и ресурси в негова полза. Освен в България досега фондациятаосъществява дейност в Гърция, Черна гора и Северна Македония.

От основаването си ФБН провежда и/или подпомага научни, консервационни, образователни и застъпнически проекти в областта на археологията и опазването на наследството, включващи археологически проучвания и консервационно-реставрационни проекти, полеви училища, обучения, публични лекции, изложби, кампании за набиране на средства, застъпничество и доброволчество, както и публикации. Стълб на нейния успех е дълготрайното и глобално сътрудничество с университети, музеи, изследователски институти, общини, медии, бизнес, други нестопански организации и отделни лица: специалисти, студенти, донори и др.

От основаването си фондацията е реализирала и подкрепила:

  • над 120 полеви школи по полева археология, консервация и реставрация с над 2000 участници.
  • археологическите проучвания и разкопки на 11 обекта в България, Северна Македония и Черна гора;
  • многогодишна експедиция за документиране на изоставени късносредновековни църкви в Западна България, известна като „Фреско-лов“;
  • консервацията и реставрацията на стотици антични съдове от Стоби, Северна Македония и Созопол, както и римски мозайки и стенописи от Стоби, Северна Македония;
  • 2 международни конференции, 4 електронни и печатни публикации, 5 доброволчески лагера и множество дългосрочни и краткосрочни доброволчески обмени, 10 публични лекции, 6 фотоизложби и 1 археологическа изложба в България.

 

„Полево училище „Балканско наследство“ (ПУБН) е програма на фондация „Балканско (ФБН) наследство“, реализирана ежегодно от 2008 г. Тя предлага практически ориентирани курсове в сферата на археологията, консервацията и реставрацията, преподавани на английски език, и предназначени за международна академична и неакадемична аудитория. Участници в школите са студенти, доброволци и хора, интересуващи се от професионална специализация. Всички курсове от ПУБН са афилиирани с археологически или консервационен проект, провеждан от научни и културни институции от Югоизточна Европа. Към момента ПУБН включва школи в България, Гърция, Република Северна Македония, Черна гора и Израел. Чрез тях се осъществява синергия между международните участници, научните и консервационни екипи и местните общности в полза на културно-историческото наследство. През изминалото десетилетие в рамките на програмата са реализирани 120 школи, с участието на над 2000 студенти и доброволци от 60 държави и над 160 учени и експерти. Фондацията е подкрепила свързаните с тях 17 дългогодишни археологически и консервационни проекти с финансиране, привличане на доброволци и експерти, с промотирането на научните проекти и културно[1]исторически обекти на национално и международно ниво, с подпомагане на публикуването на резултатите от консервационните и археологическите проекти.

Фондация „Балканско наследство“ и селищна могила „Юнаците“

Международното полево училище по археология на селищна могила „Юнаците“ край Пазарджик е един от големите и устойчиви проекти на „Балканско наследство“. Той се организира в партньорство с Регионален исторически музей – Пазарджик, като досега са реализирани 10 изключително успешни сезона.

Проучванията са започнати от В. Миков през 1939 година, като от 70-те години на 20 век продължават без прекъсване. Обектът е един от най-важните праисторически обекти в България и Европа. На територията на Пазарджишка област фондацията подкрепя проучванията и организира школи на още два археологически обекта: Емпорион Пистирос и разкопките при римска пътна станция „Бона Мансио“.
Loading...