post_poshta.jpg

Увеличават се фалшивите съобщения от името на „Български пощи“ през месец февруари, съобщават от държавната компания.

„Български пощи“ напомнят, че се разпращат фалшиви електронни съобщения и SMS съобщения от името и/или с логото на дружеството, понякога под формата на анкети или игри, в които се обявява, че получателят ще получи „награда“ – мобилен телефон, като за целта трябва да потвърди участие, предоставяйки лични данни (електронен адрес, данни от дебитна или кредитна карти и др.) и да заплати такса.
В съобщенията се уведомява, че клиентът има пратка, като понякога се посочва произволен номер и искане да се заплати определена сума за нейното получаване, освобождаване от митница, коригиране на адрес, пренасочване на пратка поради отсъстващ получател и др.,
Във всички фалшиви имейли се изисква получателят да предостави данни от банкова карта или копие на документ за самоличност, снимка и др.
Съобщенията се изпращат на английски или български език.
В някои от случаите като подател на имейлите и SMS се копира името на Български пощи и електронния информационен адрес на дружеството  info@bgpost.bg , който е предназначен само за получаване на имейли. Български пощи не изпраща имейли от адрес info@bgpost.bg.
„Български пощи“ обръща внимание, че не изпраща тези съобщения, не провежда анкети, лотарии с недоставени стоки или игри, не раздава награди, не изисква по имейл или SMS заплащане on-line на такси за доставка или освобождаване от митница и при никакви поводи не изисква лични данни от дебитна или кредитна карта за доставката.
Дължими цени към „Български пощи“ и държавни вземания се заплащат в пощенската станция при доставката на пратката. Документ за самоличност се предоставя на място в пощенските станции при извършване на услугите.

 

 

 
Loading...