b4k_ot4et22_21.jpg

Въпреки трудните условия за работа в резултат на последиците от кризата от COVID – 19 и започналата война в Украйна през изминалата година беше отчетен ръст във всички дейности на Пазарджишката Червенокръстка организация на състоялото се днес Общо отчетно събрание. Повишен е броят на членовете, доброволците и симпатизантите, повишен е броят на проектите, изпълнявани в партньорство с външни дарители - НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище. През 2022 година по проекти са изразходени финансови средства в размер на 1 011 489.00 лева., като е оказана помощ на 13 469 социално слаби граждани.

Обучените кандидат-шофьори са 2 415 човека. Организирани са 17 кръводарителски акции, а дарилите кръв са 312 човека. Членовете на БЧК са 7550 човека. Доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 715, през 2022 година са положили 8 427 часа доброволен труд.

Гости на Третата редовна сесия на 67–то Общо отчетно събрание на Областната организация на БЧК – Пазарджик бяха зам.-председателят на БЧК д-р Валентин Пеев, зам. генералният директор на БЧК д-р Славита Джамбазова, директорът на Областната организация на БЧК-София Росен Василев, зам. областният управител д-р Красимира Радева, представители на държавната и местната власт, на различни организации, партньори и медии.
С поздравителен адрес делегатите бяха приветствани от кмета на община Пазарджик Тодор Попов.

В своите изказвания д-р Валентин Пеев и д-р Славита Джамбазова дадоха много висока оценка за работата на Областната Червенокръстка организация за отчетния период.


b4k_ot4et22_22.jpg


Loading...