realizacii1_2023.jpg

Два проекта и три реализирани сгради са отличени в традиционния Годишен архитектурен преглед на проекти и реализации за 2021-22 г." на членове на САБ и КАБ в гр. Пазарджик.

Гласуването е проведено на 23.02.2023 г, като присъстващите членoве на САБ - Дружество Пазарджик и КАБ - Регионална колегия Пазарджик са определили следните призьори:

Раздел „ПРОЕКТИ” :

I място – арх. Златослав Боюклиев

за проект "Многофамилна жилищна сграда с магазини" в гр. Пазарджик

Proekti1 2023

----------------------------

Раздел „ПРОЕКТИ” :

II място – арх. Петър Мурджев и арх. Владислав Русев

за проект на "Еднофамилна жилищна сграда" в с. Сарая, общ. Пазарджик

Proekti2 2023

----------------------------

Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ” поради равен брой точки две първи места за:

I място – арх. Любимка Бурова, арх. Петър Буров и арх. Димитър Боюклиев

за "Реконструкция на спортна зала" в гр. Пазарджик

Realizacii1 2023

Realizacii1a 2023

----------------------------

I място - арх. Димитър Боюклиев

за "Жилищна сграда" в гр. Пазарджик

Realizacii11 2023

Realizacii11a 2023

----------------------------

Раздел „РЕАЛИЗАЦИИ” :

II място – арх. Михаил Радулов и арх. Веселин Генов

за "Жилищно селище Зорница" в гр. Пловдив

Realizacii2 2023

Realizacii2a 2023
Loading...