pz_logo_txt800centar.jpg

ДО
РАЙОНЕН СЪД
ОКРЪЖЕН СЪД
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА
АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
ГРАД ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЮРИСТИ,

За мен е изключителна привилегия и чест, днес, в деня на Конституцията и на българските юристи и съдебни служители, да отправя своите поздрави и почитания към всички, които сте приели професионалното предизвикателство да служите в името на законността и справедливостта.

Да се посветиш на каузата да отстояваш върховенството на закона и да защитаваш правата и интересите на гражданите е достойно и респектиращо. Не случайно обществото Ви отрежда най-високото място в професионален аспект и се уповава на Вас като гарант на правата и свободите си.

Във всички аспекти на тази широкообхватна професия, предизвикателствата са огромни и затова е ясно, че юристите са хора, които практикуват една от най-почитаните, трудни, но уважавани професии!

Желая Ви да сте здрави, винаги в добра кондиция!
Бъдете удовлетворени от постиженията си!

Честит празник!

ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик


16.04.2021 г.
Гр. Пазарджик
Loading...