ides.jpg

Стипендиите на името на председателите на Института проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков са създадени като допълнителен стимул за студентите в областта на счетоводството, финансовия контрол и одита

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители ще връчи за втора поредна година парични стипендии на студенти, отличили се с високи академични успехи. Набирането на кандидатурите е вече в ход, а крайният срок за подаване на заявления от студенти във всички форми на обучение в степен „Магистър“ е до 22.03.2023 г. Еднократните стипендии са на стойност 1000 лв. всяка и са на името на председателите на Института на заклетите експерт-счетоводители в периода 1931 – 1948 г. проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков.

ИДЕС иска да превърне тази инициатива в своя традиция и допълнително да се стимулират финансово отлично представилите се студенти в областта на счетоводството, финансовия контрол и одита, а също и да се мотивират кариерно към професията дипломиран експерт-счетоводител.
За двете парични стипендии могат да кандидатстват отлични студенти във всички форми на обучение /редовно, задочно и дистанционно/ в степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит.
Необходимите документи за кандидатстване са:
• Заявление (свободен текст) за кандидатстване в конкурс за стипендия;
• Кратка автобиография на български език;
• Мотивационно писмо;
• Уверение, издадено от съответното висше училище за удостоверяване на успеха от обучението и формата на обучение.
Допълнителна тежест при оценяването ще дадат удостоверения за постигнати резултати от участие в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др., които също могат да се приложат към кандидатурата.
Необходимите докуметни се изпращат на адрес: ИДЕС, гр. София, ул. „Искър“ № 22, или на имейл: ides@ides.bg
Loading...