dog_esso2.jpg

В Кметска зала на Община Пазарджик официално беше подписан  предварителен договор между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и „Пазарджик солар сити“ ЕООД за присъединяване на обект „Фотоволтаична електроцентрала – ФЕЦ“, с обща инсталирана пикова мощност - 4,98 МW.

На подписването, освен домакина на срещата – кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, присъстваха още Йоаким Гасер – председател на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, Георги Христов – ръководител Район Пловдив – EСО, Йорданка Жулева – ръководител на КЕЦ – Пазарджик, както и Антони Върбев – управител на Пазарджик Солар Сити” ЕООД.

Паркът ще бъде с капацитет 10 мегавата и ще се реализира на два етапа, съобщи Тодор Попов. „Днес подписваме договора по първия проект, не може да ги минем като един, защото парцелите, върху които ще се изгради паркът, не са съседни. Сега финализираме процедурата за единия проект и от утре започваме процедурата за следващия. На 24 март ще приключим процедурата за изпълнител на проектирането, изграждането и управлението. Трябва да стартираме изграждането в началото на май, то ще отнеме около месец и се надявам в края на юли да сме готови, тъй като има още процедури по присъединяването към системата. Но този парк ще ни позволи в следващите години да развиваме полезни политики за нашата местна общност, свързани със социално слаби семейства с деца, талантливи деца, както и в спорта и в културата”, допълни Попов. Той благодари на ръководството на EVN , на регионалното "Електроразпределение-Юг" и на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за пълното и безрезервно съдействие.

„Днешният ден е добър пример за това как община, частни партньори и държавни структури работят перфектно в името на важни дейности за местната общност. Това е много важен пример и опит, който искаме да го споделим с всички останали“, заяви Тодор Попов и се ангажира да сподели натрупания опит с кметове на други общини, защото по думите му „това е добрият пример, а той трябва да се споделя, а  за Община Пазарджик е чест, че сме първи, ние се стремим винаги да сме първи!“

Поздравления към общината за инициативността ѝ отправи Йоаким Гасер – председател на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Той подчерта, че от особено значение е производството на електроенергия да е на мястото, където тя ще се потребява, какъвто е случаят в Пазарджик.

Под документа подписите си поставиха Йорданка Жулева – ръководител на КЕЦ – Пазарджик и Антони Върбев – управител на Пазарджик Солар Сити” ЕООД. Подписаният договор ще бъде представен пред обслужващата банка за финансиране. Вече са водени предварителни разговори за реализацията на този проект.


dog_esso1.jpg


Loading...